CAM

Minimális környezetvédelmi követelmények Olaszországban

  • Az épületekre vonatozó CAM (minimális környezetvédelmi követelmények) egy az olasz kormány 2017. október 11-i rendeletével összhangban megállapított, a környezeti fenntarthatóság javítását célzó követelményegyüttes.
  • A CAM az európai zöld közbeszerzési (GPP) terv részét képezi, melynek célja a közigazgatási szervek fogyasztásának csökkentése, ezért elsősorban a közbeszerzésekre irányul.
  • A DL 34/2020 sz. (’Decreto rilancio’ nevű) törvényerejű rendelet értelmében a CAM-ben meghatározott követelmények a magánszektorra is érvényesek, amely a Superbonus 110%-ot is magában foglalja.

A Trocellen CAM-konform termékei a Superbonus 110%-ra pályázó állami, illetve magán projektek esetén egyaránt felhasználhatók és telepíthetők.

MINIMÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN: CAM

CAM – KÖZSZERVEK

Az épületekre vonatkozó minimális környezetvédelmi követelmények (az olasz kormány 2017. október 11-i miniszteri rendelete) az európai zöld közbeszerzési (GPP) terv integráns részét képezik, céljuk pedig a minél nagyobb fokú környezeti fenntarthatóság elérése, valamint a közigazgatási szervek fogyasztásának csökkentése.

A megbízóként eljáró szerv az alapkövetelményeken felül köteles a CAM-ben foglaltakat is bevenni a szerződés feltételei közé. Az ezen követelményeknek való megfelelés tehát minden állami finanszírozású építőipari projekt esetén ellenőrzésre kerül.

CAM – SUPERBONUS 110%

A ‘Decreto Rilancio 2020’ nevű rendelettel a minimális környezetvédelmi követelményeket kiterjesztették a privát építőipari szektorra is. A DL 34/2020-as törvényerejű rendelet (’Decreto Rilancio’) amely később a 77/2020. sz. törvénnyel jogszabályi erőre emelkedett, a 119. cikkben külön követelményt vezetett be a szigetelőanyagokat érintő CAM-nek való megfelelésre vonatkozóan.

A környezetvédelmi minimumkövetelmények az átlátszatlan felületek hőszigetelésére használt szigetelésre vonatkoznak (az úgynevezett „elsődleges intézkedések” része). A szigetelőanyagoknak nem kell megfelelniük a CAM-nek a Superbonus 110% alá tartozó egyéb intézkedések, például az üzem hatékonyságát növelő elsődleges intézkedések és az energiahatékonyságot növelő másodlagos intézkedések esetében.

A TROCELLEN TERMÉKEK CAM-KONFORMITÁSA

A CAM-konformitás feltételei termékkategóriánként eltérőek. A Trocellen szigetelési egysége hő- és hangszigetelésre egyaránt kínál megoldásokat, illetve termékeket. Erre az anyagtípusra külön, az összes használt anyagra vonatkozó, általános előírásokon felül még további előírások is vonatkoznak (ld. 2.4.2.9-es pont), például a „veszélyes anyagokra” vonatkozóan. A Trocellen által elvégzett elemzés, amely alább letölthető, bizonyítja az említett termékcsalád megfelelőségét.

Szeretnénk megjegyezni, hogy ez a minimális környezetvédelmi kritériumoknak való megfelelésre vonatkozik, és nem egy CAM-tanúsítvány. Nincs olyan tanúsítvány, amely igazolja a termékek CAM-konformitását.

Valójában minden egyes termékkategóriának meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, és ezek pontos értékelését el kell végezni.

A Trocellen CAM-dokumentum ezt az integrált megközelítést alkalmazta, ami azt jelenti, hogy a Trocellen CAM-konform termékei felhasználhatók és beépíthetők olyan köz- és magán építőipari projektekben, amelyekre ezek a kritériumok vonatkoznak.